Szkolenie

"(es) w sieci dobrych połączeń - Nowy Standard Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej"

Opublikowane przez MFRR, 8 kwietnia 2015 r.
Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych z Warszawy oraz Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego z Malborka zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: "(es) w sieci dobrych połączeń - Nowy Standard Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej".
Trener: Agnieszka Dejna

Szkolenie dotyczy wykorzystania Nowego Standardu Działania mającego status zaleceń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, a w szczególności spółdzielczości socjalnej.

Tematyka szkolenia:
  • zapoznanie z Nowym Standardem Działania.
  • przeprowadzanie analizy potrzeb społeczności lokalnej i plan współpracy
  • rozwiązywanie problemów społecznych przy wykorzystaniu zlecania usług użyteczności publicznej przedsiębiorstwom społecznym.

W załączeniu:

Szkolenie jest bezpłatne!

Formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać maksymalnie do 24 kwietnia 2015, decyduje kolejność zgłoszeń:
  • na adres biuro@mfrr.pl
  • lub pocztą tradycyjną na adres Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 607 665 818